Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktuell status i planarbetet

Här listas alla detaljplaner och planprogram efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i. Ärendet inleds med att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om planuppdrag och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan och avslutas med att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att anta detaljplanen. Om ingen överklagar planen, vinner den därefter laga kraft (börjar gälla).

Uppdrag | Samråd| inför gransking | Granskning | inför antagande | Antagande | Överklagan/Överprövning

Uppdrag

Samråd

Bearbetning inför granskning

Granskning

Inga planuppdrag i denna kategori

Bearbetning inför antagande

Antagande

Överklagan/överprövning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktuell status i planarbetet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender