Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Aktuell status i planarbetet

Här listas alla detaljplaner och planprogram efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i. Ärendet inleds med att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om planuppdrag och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan och avslutas med att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att anta detaljplanen. Om ingen överklagar planen, vinner den därefter laga kraft (börjar gälla).

Uppdrag | Samråd| inför gransking | Granskning | inför antagande | Antagande | Överklagan/Överprövning

Uppdrag

Samråd

Bearbetning inför granskning

Granskning

Bearbetning inför antagande

Antagande

Överklagan/överprövning

Senast ändrad: 2020-05-11 08.52

Ändrad av:

Dela sidan: Aktuell status i planarbetet

g q n C