Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Alideberg, Glesvingen 17

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-932 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att bygga mera inom fastigheterna. Huvudbyggnaderna inom planområdet utgör välbevarade representanter för en viktig industriepok i Borås historia. Därför tillåter inte planen att de rivs. Det sätts även varsamhets- och skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas utseende och uttryck. För att möjliggöra de nya ändamålen bostäder och centrum krävs ett urspårningsskydd mellan järnvägen och Herrljungagatan, vilket möjliggörs genom planen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samrådstiden pågick den 20 december 2018 - den 24 januari 2018.

Granskningstiden pågick 30 november 2020 - 6 januari 2021

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plankonsult Fredrik Bergquist, (Kan ej ta emot besök i stadshuset), tel: 070-461 55 53, e-post: fredrik.bergqvist@krook.tjader.se
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: ekeblom@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar


Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-11-21] Alideberg, Glesvingen 17

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol