Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera (Tokarpsberg)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1619 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder på Tokarpsbergs västsida och att utveckla möjligheterna för rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen och ha en hög arkitektonisk kvalitet och samtidigt bevara viltstråket. Övriga området ska planeras så att naturen skyddas. Planen säkerställer också utbyggnadsmöjlighet för Bergdalsskolan och säkerställer kulturmiljön på fastigheterna Kronhjorten 1 och 5.

Samrådstiden pågick 17 november–23 december 2021

Vill du boka tid med handläggaren?

Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00.

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Teams eller telefon. Föredrar du ett fysiskt möte ring innan och boka in ett avtal så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

För mer information

Jacob Kastrup Haagensen, Planarkitekt, telefon: 033-35 84 98 e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
190815 Utredning Ekostråk.pdf Pdf, 917.8 kB. 917.8 kB 2021-11-16 08.56
A124040-04-02-PPL-002.pdf Pdf, 507.2 kB. 507.2 kB 2021-11-16 08.56
A124040-04-02-RAP-001.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-11-16 08.56
A124040-04-02-RAP-002.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-11-16 08.56
A124040-B-PME-001.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2021-11-16 08.56
A124040-G-PME-001.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-11-16 08.56
A124040-G-RAP-001.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-11-16 08.56
A128803-B-PME-001.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2021-11-16 08.57
A221151-001-B-UTL-001.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2021-11-16 08.57
Borås Tokarpsberg 160921.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-11-16 08.57
Borås Tokarpsberg 161009.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-11-16 08.57
PM_Trafikutredning_Tokarpsberg-180406.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-11-16 08.57
Rapport_NVI_Tokarpsberg_Borås_ver1.pdf Pdf, 17.3 MB. 17.3 MB 2021-11-16 08.57
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 147.2 kB. 147.2 kB 2021-11-16 14.31

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergdalen.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-29] Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera (Tokarpsberg)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol