Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-887 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns möjligheten att bygga ca 530 nya bostäder.

Planen har varit på samråd under mars och april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Planen har varit på granskning under 18 december 2017 till 2 februari 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 25 juni 2020 §224 då upphävdes också tidigare antagande från den 28 maj 2020 §165. Nedan finns samtliga antagandehandlingar, protokoll samt bilagor och utredningar tillhörande detaljplanen.

Detaljplanen har överklagats och prövas av Mark- och Miljödomstolen.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon. 033-35 85 01, e-post leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Antagande handlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning Åkermyntan.pdf 988.1 kB 2017-12-18 09.48
Dispens biotopskydd LST Beslut om bifall med villkor Åkermyntan.pdf 1.7 MB 2017-12-18 09.48
Geoteknik Åkermyntan5mfl Illustration av uppskattat urgrävningsdjup.pdf 472.2 kB 2017-12-18 09.48
Geoteknik Åkermyntan5mfl Markundersökningsrapport.pdf 8 MB 2017-12-18 09.48
Geoteknik Åkermyntan5mfl PM Planeringsunderlag.pdf 10.3 MB 2017-12-18 09.48
Geoteknik Åkermyntan5mfl_Bilagor.pdf 6.3 MB 2017-12-18 09.48
Kvalitetsprogram Åkermyntan5mfl_20171130.pdf 6.4 MB 2017-12-18 09.48
Lufthinderanalys LFV Åkermyntan 18, Borås kommun.pdf 625.5 kB 2017-12-18 09.48
Lufthinderanalys Swedavia Åkermyntan-yttrande.pdf 244.3 kB 2017-12-18 09.48
Miljöteknisk markundersökning Åkermyntan5mfl.pdf 10.7 MB 2017-12-18 09.48
Riskutredning Åkermyntan5mfl.pdf 1.6 MB 2017-12-18 09.48
Solstudie Åkermyntan5mfl.pdf 1.3 MB 2017-12-18 09.48
TrafikbullerutredningPM Åkermyntan5mfl.pdf 289.1 kB 2017-12-18 09.48
TrafikbullerutredningPM Åkermyntan5mfl-Bilagor.pdf 27 MB 2017-12-18 09.48
Trafikutredning Åkermyntan5mfl.pdf 1.5 MB 2017-12-18 09.48
Geoteknik PM Planeringsunderlag Bilaga 20-03-05.pdf 3.2 MB 2020-05-22 13.29
Geoteknik PM Planeringsunderlag Utlåtande 19-12-04.pdf 1.6 MB 2020-05-22 13.29
Geoteknik PM Planeringsunderlag Utlåtande 20-03-14.pdf 8.8 MB 2020-05-22 13.29
Geoteknik PM Planeringsunderlag_ 2018-06-27.pdf 9.8 MB 2020-05-22 13.29
Geoteknik PM Planeringsunderlag_2020-03-05.pdf 1.4 MB 2020-05-22 13.29
Dagvattenutredning Åkermyntan 2017-01-09.pdf 1.2 MB 2020-12-09 16.50


3D modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modell. Klicka här för länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration

Text

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol