Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-887 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns möjligheten att bygga ca 530 nya bostäder.

Planen har varit på samråd under mars och april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Planen har varit på granskning under 18 december 2017 till 2 februari 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 25 juni 2020 §224 då upphävdes också tidigare antagande från den 28 maj 2020 §165. Nedan finns samtliga antagandehandlingar, protokoll samt bilagor och utredningar tillhörande detaljplanen.

Detaljplanen har överklagats och prövas av Mark- och Miljödomstolen.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon. 033-35 85 01, e-post leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Antagande handlingar

Utredningar


3D modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modell. Klicka här för länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration

Text

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol