Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-611 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut § 377 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Gulmåran 7. Fastighetsägaren vill bygga en tät, sammanhållen och blandad bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 i beslut § 229 att ge Samhällsbygnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-10] Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol