Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-611 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut § 377 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Gulmåran 7. Fastighetsägaren vill bygga en tät, sammanhållen och blandad bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 i beslut § 229 att ge Samhällsbygnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-10] Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol