Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-611 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut § 377 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Gulmåran 7. Fastighetsägaren vill bygga en tät, sammanhållen och blandad bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 i beslut § 229 att ge Samhällsbygnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tfn: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 10.14

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-10] Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

g q n C