Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1617 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 att ingå markanvisningsavtal med sökanden enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen gav i samma beslut Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse, om möjligt i samma detaljplan som för övriga delar av Bergsäterskullen.

Planuppdraget grundar sig på att en exploatör inkommit med begäran om markanvisning för del av Bergsäter 1:1, intill korsningen Söderhöjdsgatan/Söderåsgatan/Backadalsstigen. Sökanden vill bygga fyra till fem flerbostadshus på platsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att det ska utredas om aktuellt område kan tas med i samma detaljplan som Bergsäterskullen, BN 2019-1381.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, telefon. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-10-21 11.46

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-05] Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd

g q n C