Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1617 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 att ingå markanvisningsavtal med sökanden enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen gav i samma beslut Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse, om möjligt i samma detaljplan som för övriga delar av Bergsäterskullen.

Planuppdraget grundar sig på att en exploatör inkommit med begäran om markanvisning för del av Bergsäter 1:1, intill korsningen Söderhöjdsgatan/Söderåsgatan/Backadalsstigen. Sökanden vill bygga fyra till fem flerbostadshus på platsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att det ska utredas om aktuellt område kan tas med i samma detaljplan som Bergsäterskullen, BN 2019-1381.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-05] Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol