Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:366 (Brämhults torg)

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-922 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger vid Ica Brämhult och sträcker sig mellan Prästliden och Brämhults torg.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, förbättra flödet mellan butiken, parkeringar, parker och torget i området samt se över trafiklösningar.

Arbetet har påbörjats och preliminär tid för samråd är december 2021.

Kommunstyrelsen gav 2020-04-27 i beslut § 171 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att planlägga del av Källbäcksryd 1:366 för bebyggelse.

Begäran grundar sig på att Borås pastorat inkom med en markanvisningsansökan för fastigheten Källbäcksryd 1:366 i Brämhult. De vill uppföra ett flerbostadshus med cirka 30 bostäder i anslutning till Brämhults församlingshem.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15 e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Källbäcksryd.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-07-01] Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:366 (Brämhults torg)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol