Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Norra Brämhult, Brämhult 11:1 med flera (Brämhultshöjd)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1765 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 med flera på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att cirka 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskole­verksamhet.

Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrk­vägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola.

Granskningstiden pågick från den13 september till 11 oktober 2019. Synpunkter finns sammanställda i utlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-12-12 § 371. Detaljplanen överklagades och har prövats av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslutade 2021-03-23 att avslå överklagandena. Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt, Elena Eckhardt, telfon: 033 -35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef, Michaela Kleman, telefon: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Handlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet i Brämhult.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Brämhult 11:1 med flera (Brämhultshöjd)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol