Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1765 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskole­verksamhet.

Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrk­vägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola.

Granskningstiden pågick 13 september - 11 oktober 2019. Synpunkter finns sammanställda i utlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-12-12 § 371. Detaljplanen har överklagats och handlingarna är överlämnade till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt, Elena Eckhardt, telfon: 033 -35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef, Michaela Kleman, telefon: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Brämhult.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-24 17.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd

g q n C