Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Byttorp, Byttorpstå

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1481 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Byttorpshörn 1 med flera fastigheter. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen och Ribbingsgatan.

Granskningstiden pågick från den 29 mars – den 29 april 2018. Detaljplanen delades efter granskningen upp i två delar. Läs mer om delen Byttorpshörn 1 på plansidan för Byttorpshörnlänk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Byttorpstå 23 maj 2019.

Detaljplanen överklagades, men har efter avgörande i Mark- och miljödomstolen fått laga kraft den 15 november 2019. Planhandlingarna kommer inom kort att finnas tillgängliga via Boråskartan. Då kommer denna plansida att tas bort.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar antagande Byttorpstå

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Byttorp.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-25 10.36

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Byttorp, Byttorpstå

g q n C