Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-299 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn ska tas till kulturhistorisk miljö och omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas vad gäller skala och utformning. Tomtindelningsplan ska också upphävas för att kunna stycka upp och förändra storleken på fastigheterna.

Samrådstiden pågick från den 20 oktober - 24 november 2020. Detaljplanen har varit granskad från 2021-03-08 till 2021-04-08. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande.

Granskningstiden pågick från den 8 mars - 8 april 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2021-06-24 §211.

Antagandebeslutet har anslagits den 29 juni 2021.

Planen har överklagats och har skickats till mark och miljödomstolen.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Byttorp.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol