Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-299 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn ska tas till kulturhistorisk miljö och omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas vad gäller skala och utformning. Tomtindelningsplan ska också upphävas för att kunna stycka upp och förändra storleken på fastigheterna.

Samrådstiden pågår från den 20 oktober - 24 november 2020.
(Förlängd samrådstid med 1 vecka på grund av uppdaterad skala på plankartan.)

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns längre ner på sidan, och är fysiskt tillgängliga i stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkterna/remissvar senast den 24 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN 2018-299), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du som sakägare inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020. Planarbetet pågår ändå eftersom den omfattar en mindre ändring.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-358449, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Handlingar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 8.7 MB 2020-10-19 15.32
Plankarta (Uppdaterad 2020-11-11 med rätt skala).pdf 479.8 kB 2020-11-11 10.08

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Byttorp.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-11-25 13.51

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol