Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Agamemnon 9

Detaljplan | Diarienummer: BN: 2020-1438 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastigheten Agamemnon 9 är lokaliserad vid korsningen av Yxhammarsgatan och Södra Nybrogatan.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-26 i beslut § 415 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Agamemnon 9.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med begäran om planändring för fastigheten Agememnon 9. Fastighetsägaren vill utföra en påbyggnad med fyra våningar innehållande bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 i beslut § 364 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. I planprocessen kommer påbyggnadens våningsantal och utformning att studeras noggrant. Planprocessen får reda ut detaljplanens planområdesavgränsining

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information:

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49 e-post anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-02] Centrum, Agamemnon 9

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol