Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Centrum, Astern 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: 2019-1285 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-05-25 i beslut § 223 och § 235 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för kvarteret Astern, det vill säga fastigheterna Astern 2, 3, 6 & 7, mellan Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan, i enlighet med framtaget planprogram. I samma detaljplan ska Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten för Astern 5.

Begäran grundar sig på ett gällande planprogram för Södra Centrnm som godkändes 2019-06-27 samt att fastighetsägaren för Astern 5 inkom med begäran om planändring för sin fastighet. Fastighetsägaren vill byta användning från kontorsändamål till bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gällande planprogram för Södra Centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information:

Planarkitekt Zilka Cosic, telefon. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-07-03] Centrum, Astern 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol