Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Fjolner 21 (Polishuset)

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-872 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Det aktuella området ligger i korsningen mellan Kungsleden och Yxhammarsgatan. I området finns Polishuset. Offentliga Hus i Norden AB inkom med en begäran om planändring för Fjolner 21. Sökanden vill ändra tillåten användning i kvarteret och delvis ersätta och delvis bygga på befintliga byggnader.

Kommunstyrelsen uppmanade 2021-08-23 § 327 Samhällsbyggnadsnämnden att pröva att ändra detaljplan för kvarteret Fjolner 21 för att tillåta nya användningar och tillbyggnad i kvarteret. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2021-09-16 § 297 positivt planbesked.

I planprocessen kommer bland annat gestaltning, omfattning och användningar att ses över. Luft, buller, risk, markmiljö, solstudier och parkering kommer att behöva undersökas.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information:

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15 e-post felix.lorentzon@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10 e-post sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Teams, Skype eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-04-12] Centrum, Fjolner 21 (Polishuset)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol