Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Horngäddan 8 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-399 | Huvudsaklig användning: Kontor | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner i centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 2022-06-22 i beslut §125.

Detaljplanen har fått laga kraft den 22 juli 2022.

Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna laddats upp på Boråskartan

 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen 2022-02-17. Detaljplanen har varit granskad från 2021-06-30 till 2021-08-30. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett granskningsutlåtande som finns bifogat här nedan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

e-post: detaljplanering@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Antagandebeslut & underrättelse

Planhandlingar

Utredningar

3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Horngäddan 8 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol