Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Centrum, Horngäddan 8 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-399 | Huvudsaklig användning: Kontor | Status: Granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i staden. Även denna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess läge i staden. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick 18 maj - 21 juni 2020.

Granskningstiden pågår från den 30 juni - 30 augusti 2021.

Innan vi kan anta ett beslut om en detaljplan måste planförslaget granskas. Granskningen sker efter samråd. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter skriftligt.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkterna/remissvar senast den 30 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN 2015-399), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du som sakägare inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Planhandlingar

Utredningar

3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Horngäddan 8 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol