Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-264 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet, med en tydlig förankring i vår tid.

Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett område norr om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan bakom, som idag fungerar som parkeringsplats.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Samrådstiden pågick från den 25 maj - 24 juni 2018. 

Granskningstiden pågick från 1 oktober – 3 november 2019.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plankonsult Karin Dahlin, tel: 010-615 20 38, e-post: karin.dahlin@ramboll.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tfn: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Handlingar

Utredningar

Övrigt

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 10.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)

g q n C