Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Karon 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-997 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2019-09-30 i beslut § 399 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planens syfte är att möjliggöra för påbyggnad av befintlig byggnad och tillåta hotell.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan som anger förtätning i centrum. Fastigheten ligger i centrala delen av Borås Stad där den följer och bidrar till Borås rutnätsstruktur som har ett kulturhistoriskt värde. Intill fastigheten ligger Carolikyrkan som är ett viktigt element för stadsbilden. Vid framtagande av volymerna är det därför angeläget att tänka på hur de kommande volymerna och omgivningen förhåller sig till kyrkan.

Med tanke på ovan nämnda kulturhistoriska värden är fem våningar ett allt för stort ingrepp i stadsbilden.
Upp till två våningars påbyggnad med indragning kan vara möjligt men måste utredas i planarbetet.
För att få en bra helhetsbild måste hela kvarteret ingå i detaljplanen för att säkra de befintliga kulturvärdena
i omkringliggande byggnader.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Mer information:

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon. 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-26] Centrum, Karon 1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol