Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Centrum, kv. Apollo 5

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1440 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-03-05 i beslut §130 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för att bygga på med 3 våningar på en del av kv. Apollo 5 samt täppa till mellanrummet som finns inom kvarterets byggnader. Användningen föreslås vara antingen bostäder eller kontor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att generellt är det positivt med förtätning inom stadskärnan. Området är beläget i den äldre delen av stadskärnan med ett exponerat läge mot Yxhammarsgatan därför är det av en stor vikt att noggrant studera vilken typ av volym passar in. På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen idag är det också viktigt att fasadmaterialet väljs med omsorg.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, telefon. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-24 17.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, kv. Apollo 5

g q n C