Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, kvarteret Apollo 5

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1440 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren för kvarteret Apollo 5 inkom med ansökan om planändring för att bygga på med 3 våningar på en del av kvarteret Apollo 5 samt täppa till mellanrummet som finns inom kvarterets byggnader. Användningen föreslås vara antingen bostäder eller kontor.

Kommunstyrelsen gav 2018-03-05 i beslut §130 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att generellt är det positivt med förtätning inom stadskärnan. Området är beläget i den äldre delen av stadskärnan med ett exponerat läge mot Yxhammarsgatan därför är det av en stor vikt att noggrant studera vilken typ av volym passar in. På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen idag är det också viktigt att fasadmaterialet väljs med omsorg.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, kvarteret Apollo 5

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol