Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Centrum, Makrillen 11

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-366 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger mellan Sankt Ansgars Griftegård och motorvägen, intill Varbergsvägen. Området används idag till markparkering.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-17 i beslut § 62 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Makrillen 11.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med begäran om planändring för Makrillen 11. Syftet med att göra en planändring är att möjliggöra en 3D-fastighetsbildning. Tanken är att en livsmedelsbutik ska anläggas i markplan och att parkering anläggs ovanpå i flera våningsplan. För att göra detta behöver tomtindelningsbestämmelserna som finns på fastigheten idag upphävas. För att ändra eller upphäva en tomtindelning krävs en ändring av detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan och att planarbetet kommer starta i mån om tid.

Ändringen av detaljplanen innebär att tomtindelningen, som reglerar hur fastigheten ska se ut, upphävs. I övrigt sker inga förändringar och gällande plan fortsätter att vara gällande.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Ändring av detaljplanen har varit ute för samråd mellan 10 mars – 24 mars 2021.

Planen har fått laga kraft den 19 maj 2021

Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna har laddats upp i Boråskartan.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Beslut

Handlingar

Mer information:

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15 e-post: felix.lorentzon@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10 e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridningen i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-29] Centrum, Makrillen 11

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol