Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Centrum, Makrillen 11

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-366 | Huvudsaklig användning: Handel | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-17 i beslut § 62 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Makrillen 11.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med begäran om planändring för Makrillen 11. Syftet med att göra en planändring är att möjliggöra en 3D-fastighetsbildning. Då behöver tomtindelningsbestämmelserna som finns på fastigehten idag upphävas. För att ändra eller upphäva en tomtindelning krävs en ändring av detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan och att planarbetet kommer starta i mån om tid.

Detaljplaneuppdrag som omfattar mindre ändringar finns inte angivna i produktionsplanen utan arbetet föreslås påbörjas i mån av tid. Verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10 e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-29] Centrum, Makrillen 11

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol