Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Centrum, Morfeus 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1955 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget.

En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvarteret vad gäller fasadmaterial.

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot översvämningar. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visat att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 31 mars - 30 april 2021.

Innan vi kan anta ett beslut om en detaljplan måste planförslaget granskas. Granskningen sker efter samråd. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter skriftligt.

Verksamhetsplan

Under sidan påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt: Jonatan Westlin
Telefonnummer: 033-35 85 07
E-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Du kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Planhandlingar

Utredningar

3D-Modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, Morfeus 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol