Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Centrum, Morfeus 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1955 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvarteret. Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot översvämningar. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick 18 maj - 21 juni 2020.

Detaljplanen bearbetas nu efter inkomna synpunkter. Detaljplanen beräknas skickas ut på granskning hösten 2020.

Utställning i Kulturhuset

Detaljplanen ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset tillsammans med andra stadsbyggnadsprojekt
som är på gång i Västra Centrum. Utställningen pågår under sommaren 2020. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på P A Halls terass 2.

Kulturhusets öppettideröppnas i nytt fönster

Digitalt samrådsmöte

Den 2 juni hölls ett digitalt samrådsmöte för att informera om vad som är på gång i Västra Centrum, med fokus på de detaljplaner som just nu är eller snart ska ut på samråd. I början av mötet pratade stadsarkitekt Richard Mattsson och stadsantikvarie Fredrik Hjelm om att rutnätsstaden nu tar klivet över Viskan. Därefter presenterades resepektive projekt.

Mötet går att se i efterhand på boras.se/västracentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Planhandlingar

Utredningar

3D-Modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, Morfeus 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol