Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Centrum, Morfeus 7

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1164 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-07-02 genom delegationsbeslut §512 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring på Morfeus 7. Detta för att upphäva tomtindelningsbestämmelsen på fastigheten som hindrar fastighetsägaren från att göra ändringar i fastighetens avgränsning. Planändringen ger endast fastighetsägaren möjlighet att förändra fastighetens avgränsning och leder inte till några ändringar i gällande plan i övrigt. Ärendet bedöms sakna strategisk betydelse och handläggs med begränsat förfarande.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen gränsar till planen för Morfeus 5 med fleraöppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-05] Centrum, Morfeus 7

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol