Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Centrum, Morfeus 7

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1164 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2020-07-02 genom delegationsbeslut §512 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring på Morfeus 7. Detta för att upphäva tomtindelningsbestämmelsen på fastigheten som hindrar fastighetsägaren från att göra ändringar i fastighetens avgränsning. Planändringen ger endast fastighetsägaren möjlighet att förändra fastighetens avgränsning och leder inte till några ändringar i gällande plan i övrigt. Ärendet bedöms sakna strategisk betydelse och handläggs med begränsat förfarande.

Detaljplanen gränsar till planen för Morfeus 5 med fleraöppnas i nytt fönster.

Samrådstiden pågår från den 31 mars - 30 april 2021.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2020-1164), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till
att lämna synpunkter. Om du som sakägare inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning och plankarta.pdf 2.8 MB 2021-03-31 00.48

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-05] Centrum, Morfeus 7

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol