Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Centrum, Morfeus 7

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1164 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2020-07-02 genom delegationsbeslut §512 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring på Morfeus 7. Detta för att upphäva tomtindelningsbestämmelsen på fastigheten som hindrar fastighetsägaren från att göra ändringar i fastighetens avgränsning. Planändringen ger endast fastighetsägaren möjlighet att förändra fastighetens avgränsning och leder inte till några ändringar i gällande plan i övrigt. Ärendet bedöms sakna strategisk betydelse och handläggs med begränsat förfarande.

Detaljplanen gränsar till planen för Morfeus 5 med flera Öppnas i nytt fönster..

Samrådstiden pågick från den 31 mars - 30 april 2021.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning och plankarta.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-03-31 00.48

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-05] Centrum, Morfeus 7

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol