Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Centrum, Viskaholm 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 med flera. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan men att markanvisning för närliggande områden inte var lämpligt i dagsläget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § § 129, SBN 2017-656, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett planuppdrag kan påbörjas för fastigheten Viskaholm 2 för att kunna förverkliga delar av stadsbyggnadsprojektet. Förvaltningen instämmer dock i Kommunstyrelsens bedömning att det finns många frågeställningar som inte klarlagts och som komplicerar planeringen. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Även området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressanta att utveckla.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik och bostäder inom planområdet, Viskaholm 2. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då det blir kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utställning i Kulturhuset

Information om detaljplanen ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset tillsammans med andra stadsbyggnadsprojekt som är på gång i Västra Centrum. Utställningen pågår under hela juni och kommer att vara bemannad 1 juni - 4 juni mellan kl 12-16 ifall du har några frågor. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på P A Halls terass 2, i Kulturhuset.

Kulturhuset öppetiderlänk till annan webbplats

Digitalt informationsmöte

Datum och tid: tisdag 2 juni kl 17 - ca Kl 19

För att vara med, följ instruktionerna på boras.se/västracentrumlänk till annan webbplats. En länk till mötet kommer att dyka upp där en stund innan mötet börjar.

Har du särskilda frågor finns möjlighet att ställa dem via en chattfunktion direkt under mötet. Du kan även skicka in frågor i förväg till:

om detaljplan för Viskaholm till leila.alves.bonnier@boras.se

om detaljplan för Horngäddan eller detaljplan Morfeus till jonatan.westlin@boras.se

I slutet på varje presentation finns det ungefär 10 minuter avsatt för frågor på det som presenterats. Se till att ansluta i god tid till mötet, eller till den punkt på mötet du vill lyssna på.

Till dig som vill boka en separat telefontid med ansvarig handläggare

1. Klicka på länken: Boka telefontidlänk till annan webbplats
2. Du kommer nu till bokningssystemet ”TimeCenter”.
3. Välj ”Telefonmöte 30 minuter Horngäddan & Morfeus” under rubrik ”Detaljplan Horngäddan & Morfeus”.
4. Välj en av tiderna som passar. Kom ihåg att boka senast 24 timmar innan den aktuella tiden.
5. Fyll i dina uppgifter och klicka på boka. I de obligatoriska fälten som rör ansökan och ärende kan du skriva "nej" eller ett bindestreck. Fyll gärna i vad ditt ärende gäller så vet vi om ytterligare någon person behövs på telefonmötet.
6. Nu är det klart!
7. Du kommer att bli uppringd av Jonatan Westlin när det är dags för din tid.

Har du varken möjlighet att vara med på informationsmötet eller att boka en separat telefontid är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av handläggarna, se kontaktuppgifter längre ner, så hjälper vi dig.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 21 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (Dp Viskaholm SBN 2017-656), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Plansamordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Kvarter Viskaholm från Västerbro

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Senast ändrad: 2020-06-04 11.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2

g q n C