Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Centrum, Viskaholm 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 med flera. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan men att markanvisning för närliggande områden inte var lämpligt i dagsläget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § § 129, SBN 2017-656, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett planuppdrag kan påbörjas för fastigheten Viskaholm 2 för att kunna förverkliga delar av stadsbyggnadsprojektet. Förvaltningen instämmer dock i Kommunstyrelsens bedömning att det finns många frågeställningar som inte klarlagts och som komplicerar planeringen. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Även området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressanta att utveckla.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik och bostäder inom planområdet, Viskaholm 2. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då det blir kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information finns på boras.se/västracentrumlänk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Kvarter Viskaholm från Västerbro

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol