Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Viskaholm 2 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder och centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik på bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

Planen har varit på samråd under 19 januari till den 26 februari 2021. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskningstiden pågår från den 16 maj - 20 juni 2022.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på hemsidan och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 20 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-0656), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på denna sida kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information finns på boras.se/västracentrum Länk till annan webbplats..

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Viskans park

Stadsbyggnadsprogram - Staden vid parken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Utredningar

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Kvarter Viskaholm från Västerbro

För mer information

Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-6153317, epost: Job.van.Eldijk@ramboll.se    
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta som visar gällande och pågående planer

Äldre handlingar

Handlingar från samråd

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol