Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Centrum, Viskaholm 2 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 med flera. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan men att markanvisning för närliggande områden inte var lämpligt i dagsläget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § § 129, SBN 2017-656, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 § 394 att sända detaljplanen för samråd. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Även området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressanta att utveckla.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumfunktioner med ca 400 bostäder, kontor, handel, livsmedelbutik på bottenplan inom planområdet, Viskaholm 2. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då det blir kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby.

Samrådstiden pågår 19 januari - 26 februari 2021.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams den 10 februari kl. 17:00–18:00. Länk till mötet samt instruktioner kring hur du ansluter finns nedan. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.

För att vara med på mötet, klicka på nedanstående länk. Önskar du tydligare instruktioner om hur du ansluter till mötet kan du höra av dig till någon av handläggarna, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Digitalt samrådsmötelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan du boka en separat telefontid med handläggare Leila Alves Bonnier. Du kan välja mellan tider den 19 januari till den 26 februari 2021. Boka genom att klicka på nedanstående länk och välj "Telefon 30 minuter" under rubrik "Detaljplan Viskaholm 2 med flera". Kom ihåg att boka senast 24 timmar innan den aktuella tiden. I de obligatoriska fälten som rör ansökan och ärende kan du skriva "nej" eller ett bindestreck.

Boka telefontidlänk till annan webbplats

Har du varken möjlighet att vara med på informationsmötet eller att boka en separat telefontid är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av handläggarna, se kontaktuppgifter längre ner, så hjälper vi dig.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 26 februari 2021 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-656), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskning är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2021länk till annan webbplats

Prenumerera

Längst ner på denna sida kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information finns på boras.se/västracentrumlänk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-6153317, epost: Job.van.Eldijk@ramboll.se    
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Handlingar

Utredningar

Karta som visar gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol