Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Viskaholm 2 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder och centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik på bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

Planen har varit på samråd under 19 januari till den 26 februari 2021. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför en betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning MKB inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 16 maj - 20 juni 2022.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på denna sida kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information finns på boras.se/västracentrum Länk till annan webbplats..

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Viskans park

Stadsbyggnadsprogram - Staden vid parken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Utredningar

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Kvarter Viskaholm från Västerbro

För mer information

Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-6153317, epost: Job.van.Eldijk@ramboll.se    
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta som visar gällande och pågående planer

Äldre handlingar

Handlingar från samråd

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol