Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Centrum, Viskaholm 2 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 med flera. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan men att markanvisning för närliggande områden inte var lämpligt i dagsläget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § § 129, SBN 2017-656, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 § 394 att sända detaljplanen för samråd. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Även området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressanta att utveckla.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumfunktioner med ca 400 bostäder, kontor, handel, livsmedelbutik på bottenplan inom planområdet, Viskaholm 2. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då det blir kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby.

Samrådstiden pågick från den 19 januari - 26 februari 2021.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på denna sida kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information finns på boras.se/västracentrum Länk till annan webbplats..

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-6153317, epost: Job.van.Eldijk@ramboll.se    
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Kvarter Viskaholm från Västerbro

Handlingar

Utredningar

Karta som visar gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol