Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1042 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.

Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 belägna söder om Storgatan samt en mindre del av fastigheten Gårda 3:2 som löper utmed Badhusvägen och del av fastigheten Gårda 1:99 som idag är planlagd för allmän plats Gata (Badhusvägen). Samtliga fastigheter är i privat ägo förutom Gårda 1:99 som ägs av Borås Stad. Planområdet utgör en del av Dalsjöfors centrum och är cirka 0,6 ha stort.

Samrådstiden pågick från den 21 maj - 24 juni 2018.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plankonsult Petter Frid, tel: 0733-72 50 72, e-post: petter.frid@krook.tjader.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Dalsjöfors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 10.24

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

g q n C