Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1042 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.

Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 belägna söder om Storgatan samt en mindre del av fastigheten Gårda 3:2 som löper utmed Badhusvägen och del av fastigheten Gårda 1:99 som idag är planlagd för allmän plats Gata (Badhusvägen). Samtliga fastigheter är i privat ägo förutom Gårda 1:99 som ägs av Borås Stad. Planområdet utgör en del av Dalsjöfors centrum och är cirka 0,6 ha stort.

Planen har varit på samråd från den 21 maj - 24 juni 2018. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden pågick från 7 februari - 8 mars 2020.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plankonsult Fredrik Bergqvist, telefon: 070 461 55 53, e-post: fredrik.bergqvist@krook.tjader.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00)länk till annan webbplats under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Dalsjöfors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-18 09.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

g q n C