Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1042 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.

Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 belägna söder om Storgatan samt en mindre del av fastigheten Gårda 3:2 som löper utmed Badhusvägen och del av fastigheten Gårda 1:99 som idag är planlagd för allmän plats Gata (Badhusvägen). Samtliga fastigheter är i privat ägo förutom Gårda 1:99 som ägs av Borås Stad. Planområdet utgör en del av Dalsjöfors centrum och är cirka 0,6 ha stort.

Planen har varit på granskning från den 7 februari - 8 mars 2020. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i ett utlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-09-17 §280. Om antagandebeslutet inte överklagas vinner planen laga krafttre veckor efter att antagandebeslutet anslagits.

Antagande besutet har anslagits den 23 september 2020.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plankonsult Fredrik Bergqvist, telefon: 070 461 55 53, e-post: fredrik.bergqvist@krook.tjader.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00)länk till annan webbplats under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Dalsjöfors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-23 16.02

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

g q n C