Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-2244 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen har under 2021 givit samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att genom två olika beslut pröva möjligheten att ändra detaljplanen för två områden intill varandra. Dessa uppdrag hanteras i och med denna detaljplan inom samma projekt.

Kommunstyrelsen gav 2021-11-08 i beslut § 435 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen för Tummarp 1:116 med flera.

Begäran grundar sig på att Tummarpskolan ska byggas om till en 4-parallellig F-6 skola och skolan därför behöver större plats till skolgården. Marken som skolan behövs utökas på är kommunalägd kvartersmark planerad till bostadsändamål, söder om tomten.

Kommunstyrelsen gav även 2021-06-07 i beslut § 260 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutar även att den kommunägda marken intill (del av Tummarp 1:72) bör också studeras för bostadsändamål och ingå i
detaljplanen. Kommunägd mark söder om Tummarpsskolan kan bli aktuell för skolans eventuella utbyggnad. Planläggning av bostäder och skola i området bör ske parallellt om så är möjligt.

Begäran grundar sig på att en planbeskedsansökan för fastigheten Tummarp 1:65 har inkommit med begäran om planändring. Sökande vill pröva möjligheten att skapa lägenhetsbostäder på fastigheten. Idag är marken planlagd som jordbruksområde för trädgårdsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-15] Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol