Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-2244 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Området ligger utmed Boråsvägen i Dalsjöfors.

Kommunstyrelsen har under 2021 givit samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att genom två olika beslut pröva möjligheten att ändra detaljplanen för två områden intill varandra. Dessa uppdrag hanteras i och med denna detaljplan inom samma projekt.

Kommunstyrelsen gav 2021-11-08 i beslut § 435 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen för Tummarp 1:116 med flera.

Begäran grundar sig på att Tummarpskolan ska byggas om till en 4-parallellig F-6 skola och skolan därför behöver större plats till skolgården. Marken som skolan behövs utökas på är kommunalägd kvartersmark planerad till bostadsändamål, söder om tomten.

Kommunstyrelsen gav även 2021-06-07 i beslut § 260 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutar även att den kommunägda marken intill (del av Tummarp 1:72) bör också studeras för bostadsändamål och ingå i
detaljplanen. Kommunägd mark söder om Tummarpsskolan kan bli aktuell för skolans eventuella utbyggnad. Planläggning av bostäder och skola i området bör ske parallellt om så är möjligt.

Begäran grundar sig på att en planbeskedsansökan för fastigheten Tummarp 1:65 har inkommit med begäran om planändring. Sökande vill pröva möjligheten att skapa lägenhetsbostäder på fastigheten. Idag är marken planlagd som jordbruksområde för trädgårdsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Clara Sjöberg, telefon: 033-35 85 93, e-post: clara.sjoberg@boras.se.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-15] Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol