Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Dalsjöfors, Tummarp 1:65 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-510 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Området ligger utmed Boråsvägen i Dalsjöfors.

Kommunstyrelsen gav 2021-06-07 i beslut § 260 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutar även att den kommunägda marken intill (del av Tummarp 1:72) bör också studeras för bostadsändamål och ingå i
detaljplanen. Kommunägd mark söder om Tummarpsskolan kan bli aktuell för skolans eventuella utbyggnad. Planläggning av bostäder och skola i området bör ske parallellt om så är möjligt.

Begäran grundar sig på att en planbeskedsansökan för fastigheten Tummarp 1:65 har inkommit med begäran om planändring. Sökande vill pröva möjligheten att skapa lägenhetsbostäder på fastigheten. Idag är marken planlagd som jordbruksområde för trädgårdsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-07-06] Dalsjöfors, Tummarp 1:65 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol