Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Druvefors, del av Druvefors 1:1 med flera, trafikåtgärd

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-2381 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2020-12-07 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva att ändra detaljplanen för Druvefors 1:1. Uppdraget grundar sig i att framkomligheten i området har påverkats av utvecklingen av handelsområdet vid ICA Maxi och av utbyggnaden av bostäder i stadsdelen Druvefors. Uppdraget grundar sig också i att ICA Maxi önskar en ny infart till handelsområdet. Utöver det aktuella uppdraget arbetar Trafikverket och Borås Stad med en översyn av framkomlighetsåtgärder på riksväg 27/41. Sammantaget kommer åtgärderna att förbättra trafiksituationen ur såväl framkomlighets- som trafiksäkerhetssynpunkt inom hela området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 §391 att ge SAmhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

För området gäller idag detaljplan P1074 som fick laga kraft 2006och stadsplan P340 som fick laga kraft 1968. Området som berörs är stort och gällande planer anger gata, trafik, park, handel, teknisk anläggning och vatten för olika delar inom det aktuella området.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, telefon. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Druvefors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-23] Druvefors, del av Druvefors 1:1 med flera, trafikåtgärd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol