Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Druvefors, Forsen 1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1704 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 i beslut §48 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig i att sökanden vill omvandla del av befintliga verksamheter på Druvefors till bostäder samt uppföra nya bostadshus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 i beslut § 79 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Deruvefors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 13.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Forsen 1 m.fl.

g q n C