Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Druvefors, Solrosen 5

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-648 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Syftet med uppdraget är att möjliggöra en ändring av användningen av den befintliga byggnaden på Solrosen 5 till bostäder och kontor. Ytterligare ett syfte är att bevara det gröna i området.

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2020-10-12 i beslut § 394 ansökan om planbesked.

Begäran grundar sig på att Druveforsgården HB har kommit in med en ansökan om planändring. Druveforsgården HB ansöker om att ändra användningen av den befintliga byggnaden samt att få bygga en ny byggnad i fyra våningar intill.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 i beslut § 367 att ge positivt planbesked för ändrad användning av befintlig byggnad och att ge negativt planbesked för nybyggnation samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Teams, Skyoe eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte, ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Druvefors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-24] Druvefors, Solrosen 5

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol