Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-783 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Samhällbyggnadsnämnden beslutade 2013-05-16 §170 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan i enlighet med Kommunstyrelsens begäran. Samt att meddela att arbetet med detaljplanen kan påbörjas när trafikutredningen i området påbörjats.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-22 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan. Kommunstyrelsen skriver också i beslutet att för att kunna upprätta detaljplan behövs en trafikutredning för att ta ett samlat grepp om hela trafiksituationen.

Uppdraget grundar sig i att Åhagas verksamhet har vuxit och inte ryms inom befintliga lokaler, likaså finns ett bekymmer med parkeringen vid evenemang. Uppdraget är att studera om det finns möjliga expansionsytor runt den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga parkeringslösningar.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Deruvefors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol