Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Druvefors, Trandö 2 m.fl. Åhaga

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-783 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Samhällbyggnadsnämnden beslutade 2013-05-16 §170 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan i enlighet med Kommunstyrelsens begäran. Samt att meddela att arbetet med detaljplanen kan påbörjas när trafikutredningen i området påbörjats.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-22 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan. Kommunstyrelsen skriver också i beslutet att för att kunna upprätta detaljplan behövs en trafikutredning för att ta ett samlat grepp om hela trafiksituationen.

Uppdraget grundar sig i att Åhagas verksamhet har vuxit och inte ryms inom befintliga lokaler, likaså finns ett bekymmer med parkeringen vid evenemang. Uppdraget är att studera om det finns möjliga expansionsytor runt den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga parkeringslösningar.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Deruvefors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 13.10

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Trandö 2 m.fl. Åhaga

g q n C