Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Efter huvudsaklig användning

Här listas alla detaljplaner och planprogram efter vilken huvudsaklig användning området ska ha.

Bostäder | Centrum| Förskola, skola | Handel | Kontor | Trafik, parkering | VA | Verksamheter | Övrigt

Bostäder

Centrumändamål

Förskola och skola

Handel

Kontor

Trafik och parkering

Vatten- och avloppssanering (VA-sanering)

Inga planuppdrag i denna kategori

Verksamheter

Övrigt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Efter huvudsaklig användning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender