Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Efter huvudsaklig användning

Här listas alla detaljplaner och planprogram efter vilken huvudsaklig användning området ska ha.

Bostäder | Centrum| Förskola, skola | Handel | Kontor | Trafik, parkering | VA | Verksamheter | Övrigt

Bostäder

Centrumändamål

Förskola och skola

Handel

Kontor

Trafik och parkering

Vatten- och avloppssanering (VA-sanering)

Verksamheter

Övrigt

Senast ändrad: 2019-11-15 11.50

Ändrad av:

Dela sidan: Efter huvudsaklig användning

g q n C