Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Efter huvudsaklig användning

Här listas alla detaljplaner och planprogram efter vilken huvudsaklig användning området ska ha.

Bostäder | Centrum| Förskola, skola | Handel | Kontor | Trafik, parkering | VA | Verksamheter | Övrigt

Bostäder

Centrumändamål

Förskola och skola

Handel

Kontor

Trafik och parkering

Vatten- och avloppssanering (VA-sanering)

Inga planuppdrag i denna kategori

Verksamheter

Övrigt

Senast ändrad: 2020-05-11 09.21

Ändrad av:

Dela sidan: Efter huvudsaklig användning

g q n C