Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-856 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Granskningstiden pågick från den 3 oktober - 21 oktober 2022.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon: 033-35 85 09, epost: lisa.marklinder@boras.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2022-09-23 12.10
Plankarta.pdf Pdf, 611 kB. 611 kB 2022-09-23 12.10
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 677.6 kB. 677.6 kB 2022-09-23 12.10

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-09-24 11.53
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-09-24 11.53
Naturinventering.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2021-09-24 11.53
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 151.2 kB. 151.2 kB 2021-09-29 15.18
Flyghinderanalys.pdf Pdf, 586.5 kB. 586.5 kB 2022-09-23 12.12
Parkeringsutredning.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-09-23 12.13

Karta över gällande och pågående planer

Äldre handlingar, samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 592.5 kB. 592.5 kB 2022-09-23 12.08
Planbeskrivning.pdf Pdf, 13.2 MB. 13.2 MB 2022-09-23 12.09
Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbetet Erikslundsskolan.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-18] Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol