Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-856 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågår från den 3 oktober - 21 oktober 2022.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är
inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet,
ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill
ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig
handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du
förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Skicka synpunkter senast den 21 oktober 2022 via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer (BN2020 - 856), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt
namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer
dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden,
501 80 Borås.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på sidan och även i
Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb,
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon: 033-35 85 09, epost: lisa.marklinder@boras.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2022-09-23 12.10
Plankarta.pdf Pdf, 611 kB. 611 kB 2022-09-23 12.10
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 677.6 kB. 677.6 kB 2022-09-23 12.10

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-09-24 11.53
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-09-24 11.53
Naturinventering.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2021-09-24 11.53
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 151.2 kB. 151.2 kB 2021-09-29 15.18
Flyghinderanalys.pdf Pdf, 586.5 kB. 586.5 kB 2022-09-23 12.12
Parkeringsutredning.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-09-23 12.13

Karta över gällande och pågående planer

Äldre handlingar, samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 592.5 kB. 592.5 kB 2022-09-23 12.08
Planbeskrivning.pdf Pdf, 13.2 MB. 13.2 MB 2022-09-23 12.09
Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbetet Erikslundsskolan.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-18] Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol