Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fristad, del av Hedagården 1:73 och 1:6

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-1209 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Sökande har inkommit med en begäran om planändring för del av Hedagården 1:73 och 1:6. Ansökan avser att möjliggöra bostadsbyggnation i form av radhus, parhus eller kedjehus.

Kommunstyrelsen gav 2021-09-06 i beslut § 348 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökanden om positivt planbesked.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Fristad.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Fristad, del av Hedagården 1:73 och 1:6

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol