Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fristad, del av Hedagården 1:73 och 1:6

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-1209 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Det aktuella planområdet ligger norr om Asklandaskolan, vid Hagvägen 3.

Kommunstyrelsen gav 2021-09-06 i beslut § 348 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planuppdraget grundar sig på att sökande har inkommit med en begäran om planändring för del av Hedagården 1:73 och 1:6. Ansökan avser att möjliggöra bostadsbyggnation i form av radhus, parhus eller kedjehus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökanden om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Fristad.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Fristad, del av Hedagården 1:73 och 1:6

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol