Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Frufällan, Sölebo 1:44

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-202 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2021-02-24 beslutsnummer §48. Om antagandebeslutet inte överklagas får planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits. En besvärshänvisning, som framgår av hur överklagande ska ske, har skickats till de sakägare som skriftligt har yttrat sig under samrådstiden eller granskningstiden. Sakägare kan vara fastighetsägare, hyresgäster och boende i planområdet eller i dess anslutning vars intressen påverkas.

Borås Stad har gjort en bedömning om vilka Borås Stad anser vara sakägare. Övriga som skickat in synpunkter kan skicka in överklagan men om de inte är berörda kommer de inte att få sin fråga prövad av nästa instans.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett enbostadshus på fastigheten som idag är planerad som park. Planområdet ramas in av Solviksbacken och Sjöstigen i Frufällan.

Samrådstiden pågick från 31 mars till den 30 april 2020.

Granskningstiden pågick 9 november – 9 december 2020.

Planen antogs 24 februari 2021.

Planen har fått laga kraft den 24 mars 2021.

Denna sidan kommer att tas bort efter att handlingarna laddats upp på Boråskartan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg telefon: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Frufällan.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Frufällan, Sölebo 1:44

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol