Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Frufällan, Sölebo 1:44

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-202 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Planområdet ramas in av Solviksbacken och Sjöstigen i Frufällan.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett enbostadshus på fastigheten som idag är planerad som park.

Detaljplanen är ute på samråd från den 31 mars till den 30 april

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på sidan och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera

På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2016-202), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.


Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn. 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Biträdande planarkitekt Paulina Bredberg tfn 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Frufällan.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-04-02 10.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Frufällan, Sölebo 1:44

g q n C