Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Gässlösa, Gässlösa 5:15

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019:219 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-01-21 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se möjligheterna att etablera en skola F-6 för ca 800 elever på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskolenämnden. Lokalförsörjningsnämnden fick i uppdrag, efter positivt besked från Grundskolenämnden, att tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.

Grundskolenämnden beslutade 2019-02-26 att godkänna lokaliseringen av ny skola på Gässlösa.

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2019-03-19 Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Gässlösa 5:15 som möjliggör byggnation av en ny grundskola för årskurs F-6 med fyra paralleller.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24, i beslut §127, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Området omfattas inte av någon detaljplan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, tfn 033-358449, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Gässlösa.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 13.17

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Gässlösa, Gässlösa 5:15

g q n C