Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019:219 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet är lokaliserat längs med Gässlösavägen.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en särskola och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 2018-2020 påtalat behovet av en ny grundskola.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2021-06-24 §212.
Antagandebeslutet kan överklagas till och med tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits.

Antagandebeslutet har anslagits den 29 juni 2021.

Länsstyrelsen tog 2021-07-05 beslut om att pröva kommunens antagandebeslut.
Tid för överprövning är tre månader och Länsstyrelsen kommer senast 2021-10-05 ta beslut i ärendet.

Detaljplanen har varit granskad från 2021-04-26 till 2021-05-17. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande nedan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Antagandehandlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Gässlösa.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol