Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019:219 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Området är lokaliserat längs med Gässlösavägen.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 2018-2020 påtalat behovet av en ny grundskola.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs

Granskningstiden pågår från den 26 april - 17 maj 2021.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga här på webben och i stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Vi har inte bemannat kontoret som vanligt under pandemin, ring gärna innan du kommer så någon ansvarig kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkterna/remissvar senast den 17 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN 2019-219), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna
ha synpunkter/remissvar digitalt eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går
även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-358449, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Planhandlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Gässlösa.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol