Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Bäckeskog, del av Pantängen 12

Detaljplan | Diarienummer: BN:2019-1486 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 335 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Detaljplanen grundar sig på att Borås Elnät inkommit med en begäran om planändring för fastigheten Bäckeskog, Pantängen 12. Syftet är att möjliggöra för byggnation av mottagningsstationer för att säkerställa det framtida elnätet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 i beslut § 263 ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15 e-post: felix.lorentzon@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Getängen.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 14.04

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-08] Bäckeskog, del av Pantängen 12

g q n C