Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bäckeskog, Pantängen 12

Detaljplan | Diarienummer: BN:2019-1491 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning för uppförande av mottagningsstationer för elförsörjningen i Borås. Stationerna ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet för att passa in bland den framtida bebyggelsestrukturen i området.

Detaljplanen grundar sig på att Borås Elnät inkommit med en begäran om planändring för fastigheten Bäckeskog, Pantängen 12 för att uppföra mottagningsstationer.

Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 335 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 i beslut § 263 ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådstid pågick mellan 22 juni – 6 juli 2020.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15 e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Getängen.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-07-06 10.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-08] Bäckeskog, Pantängen 12

g q n C