Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Getängen, Pantängen 12

Detaljplan | Diarienummer: BN:2019-1486 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 335 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att Borås Elnät inkommit med begäran om planändring för fastigheten Getängen, Pantängen 12. Syftet är att skapa möjlighet för byggnation av en mottagningsstation, något som är viktigt för utvecklingen av staden och för det framtida elnätet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 i beslut § 263 ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt, Felix Lorentzon, tfn. 033-35 85 15 e-post: felix.lorentzon@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Getängen.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-20 15.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-08] Getängen, Pantängen 12

g q n C