Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Göta, Blåklinten 1

Detaljplan | Diarienummer: BN2018-1356 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-02-18 i beslut § 54 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Blåklinten 1. Fastighetsägaren vill utveckla för kontor, handel, service och bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 i beslut § 110 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, tfn. 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Göta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 14.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Göta, Blåklinten 1

g q n C