Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet

Detaljplan | Diarienummer: BN2018-1356 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2019-02-18 i beslut §54 och 2020-05-25 i beslut § 223 och § 235 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanerna för aktuellt område.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-18 respektive 2020-05-25 att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta nya detaljplaner för varsin del av rubricerat område i Borås Stad i syfte att pröva bostäder, centrumändamål, kontor med mera.

Kommunen avser att göra en gemensam detaljplan innefattande båda planuppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutde 2019 att godkänna planprogram för Södra Centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Planprogrammet omfattar den norra delen av aktuellt planområde.

Lokalisering och användning idag

Området ligger i centrala delarna av Borås. Det avgränsas av Sven Eriksonsgatan i norr, och Kyrkogårdsgatan i söder. Motorvägen går rakt igenom i östvästlig riktning. Längs östra sidan av planområdet går Viskan.

I området finns bland annat Pulsens verksamheter, restarurang Astern, markparkeringar och en hundrastgård.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt och samordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se
Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033 35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Göta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol