Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Göta, Hagtornen 10

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1820 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen har 2019-10-14 i beslut § 421 uppmanat Samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut om planuppdrag för att upphäva stadsplan P757 för den del som omfattar fastigheten Hagtornen 10 samt besluta om anstånd med att avgöra inlämnat förhandsbesked, ärende BN 2019-001087, på Hagtornen 10.

Anstånd med att avgöra förhandsbeskedet ska gälla till dess att planärendet avgjorts eller två år från det att ansökan om förhandsbesked inkommit.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 298 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplan för Hagtornen 10.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tfn: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-02-05 14.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-05] Göta, Hagtornen 10

g q n C