Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Göta, Hagtornen 10

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1820 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen har 2019-10-14 i beslut § 421 uppmanat Samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut om planuppdrag för att upphäva stadsplan P757 för den del som omfattar fastigheten Hagtornen 10 samt besluta om anstånd med att avgöra inlämnat förhandsbesked, ärende BN 2019-001087, på Hagtornen 10.

Anstånd med att avgöra förhandsbeskedet ska gälla till dess att planärendet avgjorts eller två år från det att ansökan om förhandsbesked inkommit.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 298 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplan för Hagtornen 10.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Sökande har dragit tillbaka sin ansökan om förhandsbesked. Planarbetet med att upphäva den del av stadsplan P757 som omfattar Hagtornen 10 är därför pausat och inte prioriterat i verksamhetsplanen.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte, ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Göta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-04] Göta, Hagtornen 10

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol