Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Göta, Vinrankan

Detaljplan | Diarienummer: P 14/10 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Borås Elnät AB avser att förstärka elnätet för södra/sydvästra delen av Borås. En ny mottagningsstation är lämplig att bygga inom kv Vinrankan. Längs Varbergsvägen tillskapas nya byggrätter för bostäder genom att gatunätet studeras om.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Göta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 13.16

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Göta, Vinrankan

g q n C