Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-613 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigsborgs idrottsplats. Detaljplanen medger att fastigheten exploateras med handel, kontor, annan verksamhet samt parkeringshus. Inom planområdet ryms även en tankautomatstation samt en transformatorstation och en återvinningsstation. Uppdraget ligger i linje med intentionerna i översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06.

Samrådstiden pågick den 26 januari – den 26 februari 2016.

Planarbetet är pausat och detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hedvigsborg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 13.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 m.fl.

g q n C