Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1269 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushållning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större mängd trafik, luftförorening eller andra risker. Inga miljökvalitetsnormer påverkas negativt. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Samrådet pågick den 10 maj - den 14 juni 2019

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plankonsult Karin Dahlin, tfn. 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se
Plan- och landskapsarkitekt Johan Ekeblom, tfn. 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Handlingar

Utredningar


Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hestra.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 15.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hestra, Torpa-Hestra 4:4

g q n C