Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1269 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planens syfte är att i samband med rivning av den tidigare skyddade ladan skapa möjlighet till uppförande av två flerbostadshus med omkring 20-24 bostäder. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden. Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Genom att kommunen förvärvar en del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Marken säkras därigenom för allmänt ändamål och en eventuell framtida stadsdelspark.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har varit på samråd i 10 maj - 14 juni 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskningstiden pågick 5 maj - 26 maj 2020

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plankonsult Karin Dahlin, telefon. 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@ramboll.se (kontaktas ej för besök)
Plan- och landskapsarkitekt Johan Ekeblom, telefon. 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Utredningar


Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hestra.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-24 17.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hestra, Torpa-Hestra 4:4

g q n C