Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1269 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planens syfte är att i samband med rivning av den tidigare skyddade ladan skapa möjlighet till uppförande av två flerbostadshus med omkring 15 bostäder. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden. Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden genom att kommunen förvärvar en del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Marken säkras därigenom för allmänt ändamål och en eventuell framtida stadsdelspark.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har tidigare varit ute för granskning och granskningstiden pågick 5 maj - 26 maj.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskningstiden pågick 30 november 2020 - 6 januari 2021

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072 142 42 28, e-post: karin.dahlin@ramboll.se (Kan ej ta emot besök i stadshuset)
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Granskningshandlingar

Utredningar


Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Hestra.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol