Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1269 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att i samband med rivning av den tidigare skyddade ladan skapa möjlighet till uppförande av två flerbostadshus med omkring 15 bostäder. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden. Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden genom att kommunen förvärvar en del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Marken säkras därigenom för allmänt ändamål och en eventuell framtida stadsdelspark.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har fått laga kraft den 3 december 2021.

Denna sida kommer att tas bort efter att hanlingarna laddas upp på Boråskartan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsutdrag antagandebeslut, Torpa-Hestra 4.4 m.fl..pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2021-03-30 20.55

Antagandehandlingar

Utredningar


Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Hestra.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol