Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hulta, Femman 43

Detaljplan | Diarienummer: 2015-2208 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen uppmanade 2016-03-21 § 139 Samhällsbyggnadsnämnden att studera möjligheten att planlägga bostäder i form av högre flerbostadshus på fastigheten Femman 43. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har ansökt om ändring av planen för att uppföra flerbostadshus eller villor på fastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-21 § 107 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Gällande plan P698, 1978-10-05 anger handel för fastigheten och byggrätten är begränsad till den befintliga byggnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslagets ändring av ändvändningsområde till bostäder är lämpligt och följer intentionerna i visionen Borås 2025, men exploateringsgraden måste studeras och förhålla sig till omkringliggande bostadsbebyggelse (1-2 våningar, villor och kedjehus). Utgångspunkt för planarbetet bör vara att undersöka möjligheten att bevara befintlig byggnad och tillåta en viss till- och ombyggnation för anpassning till bostadsändamålet, detta grundat på argument om resurshushållning och kulturhistoriska intressen.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hulta, Femman 43

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol