Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hulta, Femman 43 (Rondo)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-2208 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom fastigheten Femman 43. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 22 december 2022 - 27 januari 2023.

 

Samrådshandlingar

Utredningar

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Plankonsult Åsa Karlsson, telefon: 010-45 23 88 1, e-post: asa.karlsson2@boras.se
Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon: 033-35 85 09, e-post: lisa.marklinder@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hulta, Femman 43 (Rondo)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol